Primite nove radna mjesta za ovu pretragu putem e-pošte
Postavite upozorenje
traži posao:
gdje:
 

Poslova - Agencija za drzavnu sluzbu Federacije BiH

Sve Novi Jednostavna prijava
1 do 10 od 10 poslova

Viši stručni saradnik za lokalni ekonomski razvoj

Agencija za drzavnu sluzbu Federacije BiH

Stručni savjetnik za imovinsko - pravne poslove

Agencija za drzavnu sluzbu Federacije BiH

Stručni saradnik za evropske integracije u Službi za finansije, privredu i lokalno - ekonomski razvoj

Agencija za drzavnu sluzbu Federacije BiH

Stručni saradnik za pravne poslove iz oblasti zajedničkih poslova

Agencija za drzavnu sluzbu Federacije BiH

Viši stručni suradnik za plansko - projektnu dokumentaciju

Agencija za drzavnu sluzbu Federacije BiH

Urbanističko-građevinski inspektor - Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu

Agencija za drzavnu sluzbu Federacije BiH

Stručni saradnik za upravno rješavanje

Agencija za drzavnu sluzbu Federacije BiH

Stručni saradnik za saradnju sa udruženjima

Agencija za drzavnu sluzbu Federacije BiH

Stručni saradnik za urbanizam u Službi za urbanizam i zaštitu okoliša

Agencija za drzavnu sluzbu Federacije BiH

Stručni savjetnik za ekonomski razvoj i unaprijeđenje poslovnog okruženja

Agencija za drzavnu sluzbu Federacije BiH
Primite nove radna mjesta za ovu pretragu putem e-pošte
Poslova - Agencija za drzavnu sluzbu Federacije BiH
Postavite upozorenje
Možete otkazati upozorenja putem e-pošte u bilo kojem trenutku.