Primite nove radna mjesta za ovu pretragu putem e-pošte
Postavite upozorenje
traži posao:
gdje:
 

Poslova - Agencija za drzavnu sluzbu Federacije BiH

Sve Novi Jednostavna prijava
1 do 19 od 19 poslova

Načelnik Službe - Služba za pravne, informatičke, računovodstvene i opšte poslove

Novi
Agencija za drzavnu sluzbu Federacije BiH

Viši stručni saradnik za ljudske resurse

Novi
Agencija za drzavnu sluzbu Federacije BiH

Stručni suradnik za planiranje i izradu projekata - Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije

Novi
Agencija za drzavnu sluzbu Federacije BiH

Stručni suradnik za javne nabave - Ured načelnika

Novi
Agencija za drzavnu sluzbu Federacije BiH

Stručni suradnik za poslove prostornog uređenja, urbanizma, građenja i stambeno komunalnih poslova

Novi
Agencija za drzavnu sluzbu Federacije BiH

Pripravnik-volonter

Agencija za drzavnu sluzbu Federacije BiH

Stručni saradnik za korištenje zemljišta

Agencija za drzavnu sluzbu Federacije BiH

Stručni savjetnik za planiranje, razvoj i implementaciju informacionog sistema

Agencija za drzavnu sluzbu Federacije BiH

Pomoćnik direktora za finansijsko-računovodstvene poslove

Agencija za drzavnu sluzbu Federacije BiH

Kantonalni vodni inspektor

Agencija za drzavnu sluzbu Federacije BiH

Kantonalni turističko-ugostiteljski inspektor

Agencija za drzavnu sluzbu Federacije BiH

Kantonalni elektroenergetski inspektor

Agencija za drzavnu sluzbu Federacije BiH

Kantonalni poljoprivredni inspektor

Agencija za drzavnu sluzbu Federacije BiH

Kantonalni termoenergetski inspektor

Agencija za drzavnu sluzbu Federacije BiH

Stručni saradnik za pripremu i realizaciju projekata

Agencija za drzavnu sluzbu Federacije BiH

Stručni saradnik za organizaciju i provođenje mjera zaštite i spašavanja

Agencija za drzavnu sluzbu Federacije BiH

Stručni savjetnik za zaštitu okoliša

Agencija za drzavnu sluzbu Federacije BiH

Stručni savjetnik za strateško i projektno planiranje

Agencija za drzavnu sluzbu Federacije BiH

Stručni suradnik - socijalni radnik

Agencija za drzavnu sluzbu Federacije BiH
Primite nove radna mjesta za ovu pretragu putem e-pošte
Poslova - Agencija za drzavnu sluzbu Federacije BiH
Postavite upozorenje
Možete otkazati upozorenja putem e-pošte u bilo kojem trenutku.