Poslova - Zeničko-dobojski kanton

Nedavna pretraživanja
Lokacije

Bosna i Hercegovina

 Zeničko-dobojski kanton

Visoko

Zenica

1 do 19 od 19 poslova
Primite nove radna mjesta za ovu pretragu putem e-pošte
Stvaranje upozorenja

Saradnik u zvanje viši asistent za naučnu oblast „Ekonomska teorija i politika“

Univerzitet u Zenici - Zenica, Zeničko-dobojski kanton

Nastavnik u sva zvanja za predmet „Statika konstrukcija I“

Univerzitet u Zenici - Zenica, Zeničko-dobojski kanton

Nastavnik u zvanje docent za užu naučnu oblast „Književnost“

Univerzitet u Zenici - Zenica, Zeničko-dobojski kanton

Nastavnik u zvanje docent za užu naučnu oblast „Medijska kultura“

Univerzitet u Zenici - Zenica, Zeničko-dobojski kanton

Nastavnik u zvanje docent za naučnu oblast „Saobraćajnice“

Univerzitet u Zenici - Zenica, Zeničko-dobojski kanton

Regionalni menadžer

Visoko, Zeničko-dobojski kanton

Saradnik u zvanje asistent za užu naučnu oblast „Kulturologija“

Univerzitet u Zenici - Zenica, Zeničko-dobojski kanton

Saradnik u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast „Historija“

Univerzitet u Zenici - Zenica, Zeničko-dobojski kanton

Nastavnik u zvanje docent za naučnu oblast „Građevinske tehnologije“

Univerzitet u Zenici - Zenica, Zeničko-dobojski kanton

Direktor Pedagoškog zavoda

Zenica, Zeničko-dobojski kanton

Direktor Pedagoškog zavoda

Agencija za drzavnu sluzbu Federacije BiH - Zeničko-dobojski kanton

Direktor Pedagoškog zavoda / Zeničko-dobojski kanton

Agencija za drzavnu sluzbu Federacije BiH - Zeničko-dobojski kanton

Rukovodilac logistike i magacina

Visoko, Zeničko-dobojski kanton

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine - Ljubuški

Ljubuški, Zapadnohercegovački kanton - Visoko, Zeničko-dobojski kanton

Stručni saradnik za informatiku, poslove administratora i računarske mreže u Kabinetu općinskog načelnika / Zavidovići

Agencija za drzavnu sluzbu Federacije BiH - Zavidovići, Zeničko-dobojski kanton

Viši stručni saradnik za poslove Općinskog vijeća i radnih tijela u Stručnoj službi Općinskog vijeća

Agencija za drzavnu sluzbu Federacije BiH - Zavidovići, Zeničko-dobojski kanton

Stručni saradnik za informatiku, poslove administratora i računarske mreže u Kabinetu općinskog načelnika

Agencija za drzavnu sluzbu Federacije BiH - Zavidovići, Zeničko-dobojski kanton

Profesor senior

Visoko, Zeničko-dobojski kanton

Komercijalista na terenu

Visoko, Zeničko-dobojski kanton

Poslova - Zeničko-dobojski kanton
Stvaranje upozorenja
Možete otkazati upozorenja putem e-pošte u bilo kojem trenutku.