Primite nove radna mjesta za ovu pretragu putem e-pošte
Postavite upozorenje
traži posao:
gdje:
 

Poslova - Obrazovanje - Obuka - Bosna i Hercegovina

Sve Novi Jednostavna prijava
1 do 20 od 20 poslova

Pedagog škole

JU "Tehnoloska skola"

Ravnatelj Centra za transplantacijsku medicinu

Agencija za drzavnu sluzbu Federacije BiH

Profesor gitare

JU Muzicka skola Trebinje

Pedagog škole

Tehnoloska skola

Profesor engleskog jezika (m/ž)

Odgajatelj/ica-pripravnik (m/ž)

Odgajatelj/ica-na određeno radno vrijeme (m/ž)

Nastavnik/nastavnica muzičke kulture

JU OS Mustafa Busuladzic

Nastavnik/nastavnica biologije

JU OS Mustafa Busuladzic

Docent - Biomedicina i zdravstvo

Univerzitet Dzemal Bijedic

Docent za užu naučnu oblast Umjetnost

Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Vanredan profesor za užu naučnu oblast Umjetnost

Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Lektor

Republicki sekreterijat za zakonodavstvo

Stručni saradnik za obrazovanje u Službi za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu idruštvene djelatnosti

Agencija za drzavnu sluzbu Federacije BiH

Visoka škola „Logos centar“ Mostar - Mostar

Srednja tekstilna i poljoprivredna škola Mostar - Mostar

Hirurgija - nastavnik u akademsko zvanje redovni profesor

Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Neurologija - nastavnik u akademsko zvanje redovni profesor

Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Anatomija čovjeka - nastavnik u akademsko zvanje redovni profesor

Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Medicinska biologija sa humanom genetikom - nastavnik u akademsko zvanje vanredni profesor

Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Primite nove radna mjesta za ovu pretragu putem e-pošte
Poslova - Obrazovanje - Obuka - Bosna i Hercegovina
Postavite upozorenje
Možete otkazati upozorenja putem e-pošte u bilo kojem trenutku.